sobota, 29 marca 2014

4.04 Warszawa: 51

V9 oraz SULW2011 w najbliższy piątek zapraszają na wyjątkową wystawę, której tematem przewodnim będzie graffiti umiejscowione na wagonach towarowych. Wystawie towarzyszyć będzie publikacja przygotowana specjalnie na ta okazję w nakładzie limitowanym w wysokości 25 sztuk, wyprodukowana w V9."51 - Polskie Koleje Państwowe
(liczba określająca kod kraju przewoźnika na ścianie bocznej wagonu)

Pędzące przez industrialny ugór lub skamieniałe na zapomnianych bocznicach wagony towarowe fascynują twórców graffiti, fotografików, miejskich eksploratorów i pasjonatów kolejnictwa. 
Surowe piękno towarówek jest inspiracją dla osobnego nurtu estetyki industrialnej, a wielbiciele kolei towarowej tworzą specyficzną niszową kulturę. Jej korzenie wywodzą się z Ameryki Północnej i roli jaką w XIX wieku kolej odegrała w integrowaniu całego kontynentu. Z przełomu wieków pochodzą najstarsze znaki i symbole pozostawiane na wagonach przez korzystających z nich włóczęgów i nielegalnych podróżników. Wraz z eksplozją kultury graffiti wagony towarowe stały się przestrzenią dla zupełnie nowego języka malarskiego i nowych tradycji, które szybko zostały zaszczepione także na starym kontynencie. 

Na wystawie "51" zwrócimy uwagę nie tylko na nielegalne znaki nanoszone na wagony, ale też symbole techniczne związane z kolejową infrastrukturą. Wystawa zaprezentuje obszerną dokumentacje graffiti, form plastycznych i znaków pojawiających się na wagonach. Temat ten jest dla nas szczególnie ważny, gdyż jest to okazja pokazania wyjątkowego nurtu w graffiti na bardzo szerokim kulturowym tle.

Wystawie towarzyszyć będzie publikacja przygotowana specjalnie z tej okazji i wyprodukowana w naszej pracowni w nakładzie 25 egz.
________________

51 - Polish State Railways
(number indicating the country code of the carrier on the side wall of the wagon)

Speeding through the industrial wasteland or petrified on forgotten sidings wagons are fascinating graffiti artists, photographers, urban explorers and enthusiasts of the railways.
Raw beauty of the freights is the inspiration for a separate stream of industrial aesthetics and rail freight admirers form a specific niche culture.
Its roots are in North America and the role which railway played in the integration of the continent in the nineteenth century. From the turn of the century are dated the first signs and symbols left on the cars by vagrants and illegal travelers using them to migrate.With the explosion of graffiti culture wagons became a space for a completely new language of painting and new traditions, which quickly spread also on the old continent.

At the exhibition "51" we look not only on illegal signs draped over the cars, but also on technical symbols associated with the railway infrastructure. The exhibition will present extensive documentation of graffiti, artistic forms and characters appearing on the wagons.This theme is particularly important to us because it is a unique opportunity to show graffiti movement on a very broad cultural background. 

The exhibition will be accompanied by a publication prepared especially for this occasion and produced at V9 in an edition of 25 copies."


Co? 51
Gdzie? V9 - ul. Hoża 9, Warszawa
Kiedy? 4.04 , 19:00
Linki:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz