wtorek, 9 sierpnia 2011

Wielkopolska Okiem Graffiti (WOG 2011)

Graffiti w potocznym rozumieniu kojarzone jest jako znaki, symbole lub napisy nielegalnie malowane na murach. Powszechnie uważa się je za akty wandalizmu, jednak coraz częściej zostają zauważone ich artystyczne walory. Twórcy graffiti podkreślają autentyzm tej sztuki, siłę przekazu oraz  możliwość odzwierciedlenia życia miasta, jego nastrojów i tempa.


Wciąż żywa debata nad kwestią rewitalizacji przestrzeni miejskiej dotyka również nurtu graffiti. Wszelkie działania mające na celu ubarwienie i ożywienie budynków, fabryk czy też stadionów spotykają się z ogólnospołeczną aprobatą. Zjawisko to należy więc kontynuować i rozszerzać.

W Polsce nurt graffiti jest zjawiskiem „świeżym” i wciąż ewoluującym. Idąc za wzorem miast zachodnioeuropejskich proponujemy działania, które w sposób znaczący wpłyną na prestiż i pozycję miasta Poznania. Takie akcje mają miejsce we wszystkich najważniejszych ośrodkach na świecie i są stałym elementem ich krajobrazu.

Założenia WOG:
Celem projektu jest wykonanie graffiti (murali) na trybunie II Stadionu Miejskiego w Poznaniu. Obiekt ma stać się miejscem edukacji historycznej o Wielkopolsce.

Organizator WOG:
Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja ARS przy wsparciu Stowarzyszenia „Wiara Lecha” pod nadzorem autorskim Wojciecha Ryżyńskiego – projektanta Stadionu.

Opis konkursu:
 • Ogłoszenie konkursu: do 31.07.2011r.
 • Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin znajdują się na stronie www.ars.org.pl 
 • Nadsyłania portfolio i projektów przez artystów: do 22.08.2011r.
 • Wyłonienie 6 artystów, którzy pomalują ściany: do 29.08.2011 r.
 • Format projektów: w skali; dostosowany do wielkości ściany, oryginał lub kolorowa kopia na papierze formatu A4, w przypadku wysyłania zgłoszenia drogą mailową: skan w formie pliku JPG
 • Portfolio: pliki JPG, adres strony www lub albumu internetowego z wcześniejszymi realizacjami (minimum 2 prace) uczestnika konkursu należy nadesłać na adres: ars@ars.org.pl, z dopiskiem „konkurs WOG”
 • Każdy uczestnik może przesłać dowolną liczbę projektów na każdy z tematów
 • Ściany:
6 ścian: 1148cm x 300cm
 • Decydujący głos w wyborze laureatów ma Fundacja ARS wspierana przez grono ekspertów w składzie:
  • 1 os. z Stowarzyszenie „Wiary Lecha”,
  • Wojciech Ryżyński – (projektant Stadionu)
  • Przedstawiciel Muzeum Etnograficznego
  • Przedstawiciel UA
  • Niezależny artysta.
Tematyka projektów konkursowych:
Tematyka organizowanego festiwalu graffiti jest nieodłącznie związana z regionem Wielkopolski. Ideą imprezy jest stworzenie cyklu murali, które będą swoistą trawestacją historii i tradycji regionu na język nowoczesnej sztuki. Udostępnionym na Stadionie Miejskim ścianom przypisano tematy w taki sposób, aby każda z nich, przedstawiała kolejny w chronologii okres z dziejów Wielkopolski. Motywy murali sięgają czasów pojawienia się w regionie pierwszych jego mieszkańców aż po dzień dzisiejszy. Graffiti powstałe podczas festiwalu, spełni rolę zapisu zmieniających się płynnie epok historycznych. Traktowane jako całość graffiti, stanie się historycznym portretem regionu uwzględniającym jego wygląd, atmosferę, architekturę czy znane z historii wydarzenia.

Poniżej znajduje się lista tematów poszczególnych murali. W nawiasie podano przykładowe hasła, które służyć mogą artystom jako punkty zaczepienia dla kreacji ich projektów.

1. Początki Wielkopolski (Biskupin, Polanie, Lech)
2. Okres średniowiecza (powstanie miast Kalisz, Gniezno, katedra Ostrów Tumski)
3. Wielkopolska epoki renesansu i baroku (Poznański Ratusz, przybycie niemieckich osadników, potop szwedzki)
4. Rewolucja przemysłowa w Wielkopolsce (fabryki H. Cegielskiego, umaszynowienie, „Bazar Poznański”)
5. Sport w Wielkopolsce (kluby Warta i Lech Poznań, wioślarstwo,  tenisista Wojciech Fibak)
6. Wielkopolska dziś (Międzynarodowe Targi Poznańskie, region w Unii Europejskiej)

Realizacja projektu:
23-25.09.2011r.:         Stworzenie murali przez zwycięzców konkursu na 6 ścianach II trybuny Stadionu;

Wszystkie działania zostaną sfotografowane oraz sfilmowane. Na podstawie zebranych materiałów powstanie album oraz film.

Zobacz też:

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza